Tüm Yazılar

Hekimlik ve Sınıf Üzerine/ Prof. Necati Dedeoğlu

Burada sözünü ettiğim okul sınıfı değil, sosyal sınıftır. Marx’ın sınıf tanımı kapitalizmin nasıl çalıştığını görebilmek için temel bir kavramdır. Mal...

Topluma atfedilen risk ya da Türkiye’de pisi pisine ölüm!*/Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu

Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin her yıl yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığını, 2015 yılı için on aydır yayımlamadı. Yalnızca, Eylül ayının son...

Sorumlu kim? /Ahmet Soysal

Gezici Eğitim Seminerinin ikinci günü ziyaret ettiğimiz Tekirdağ...

Birinci Basamağın İşlevlerini Gerçekleştirebilme Olasılığı Açısından Aile Diş Hekimliği / Zeliha Öcek

Aile diş hekimliğinin birinci basamağın işlevlerini...

SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN 10 TEMEL KOŞULU/ Prof. Dr. Necati Dedeoğlu

Aslında sağlıklı olmak oldukça kolaydır. Ancak yine de...

Meslek Hastalıklarında suç kimde / İbrahim Akkurt

Evet, soru bu: meslek hastalıklarında suç kimde? Bu son zamanlarda...

Aile Diş Hekimliğinde Yanıt Bekleyen Sorular /Zeliha Öcek

Aile diş hekimliğinin birinci basamağın kapsayıcılık, ilk başvuru,...

Bugünlerin yarınları da var: Güvencesiz çalışma ve yaşlanan İşçiler*. / Çiğdem Çağlayan

Doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ve nüfusun...