Tüm Yazılar

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Paylaşımı Amacına Ulaşıp Sağlık Harcamaları Ve Sağlık Hizmeti Kullanımını Azaltıyor Mu? /Özet Çeviri: Dr. Seval Çoker

Sağlık hizmeti kullanımını ve maliyetlerini, sağlık hizmetlerinin gereksiz kullanımından vazgeçirmek yoluyla azaltmak için, “katkı payı (sigortalı bireyin her hizmet ya da işlem...

Yirmibirinci Yüzyılda Kapital Üzerine Gecikmiş Bir İnceleme/ Erdem Erkoyun

Thomas Piketty 2013 yılında World Top Income Database’de derledikleri verilerden yola çıkarak Fransızca bir kitap yayınlıyor (1). Kitabın iddiası en son Kuznets tarafından 1953 yılında...

Dünyaya selam; kömüre, nükleere devam… / Ahmet Soysal

‘Elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik...

Nükleer Felaketlerle Yaşamak Zorunda Değiliz / Umur Gürsoy

  “Gerçeğin bir parçasını söylerken...

Meslek hastalıkları: malul bırakarak listele ki gizleyebilesin… / İbrahim Akkurt

“Negrel kızdı: Haydi efendim! dedi.  Kafanız ezildiği zaman,...

Tamamlayıcı sigorta neyi tamamlıyor ? /Cavit Işık Yavuz

Kapitalizmin neoliberal eli sağlığa dokundu. Artık kamu nerede...

KİTAP TANITIMI/ KOCAELİ’NDE SANAYİ DOĞA VE İNSAN

Geçtiğimiz ay Kocaeli Tabip Odası tarafından...

Şehrin içine kurulmak istenen kömürlü bir termik santrala karşı mücadele nasıl kazanıldı? Bursa, DOSAB örneği /Kayıhan Pala

Hikâye 2014 yılının Haziran ayında Bursa’nın şehir...